Obszary zainteresowania proktologa


Proktologia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego, czyli odbytu i odbytnicy.

Obszary zainteresowania proktologa

Proktologia to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego, czyli odbytu i odbytnicy. Niektóre opracowania wskazują również na jelito grube, a konkretnie jego część zwaną okrężnicą. W rzeczywistości narządem tym zajmują się zarówno proktolodzy jak i gastrolodzy, w zależności od schorzenia.

Jelito grube znajduje się w końcowej części przewodu, łączy jelito cienkie z odbytem, w nim odbywa się proces formowania kału. Jego znaczną część stanowi okrężnica składająca się z 4 części: wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy i esicy, która przechodzi w odbytnicę. Odbytnica jest ostatnią częścią jelita grubego, w której gromadzi się kał przed wydaleniem. Jest ona bardzo rozciągliwa i ma dużą pojemność, jej długość to 15cm.

To w tym miejscy najczęściej występują schorzenia proktologiczne. Końcowy odcinek odbytnicy to kanał odbytu przechodzący w odbyt. Wokół kanału znajdują się mięśnie i zwieracze wewnętrzne, których działanie jest niezależne od naszej woli i zewnętrzne, na które mamy wpływ. Odbyt kończy się ujściem na zewnątrz, a jego podstawową funkcją jest opróżnianie układu pokarmowego z pozostałości pokarmu, czyli kału.