Proktologiczne choroby nowotworowe


Nowoczesna proktologia a aktualne metody leczenia w Polsce.

Proktologiczne choroby nowotworowe

Choroby nowotworowa jakie mogą być zdiagnozowane przez proktologa to rak odbytnicy i okrężnicy (jelita grubego). Rak jelita jest drugim co do częstości nowotworem w Polsce (4. na świecie), a rak odbytnicy stanowi 25% tej liczby. Oba nowotwory wykazują stały wzrost zapadalności. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem i występuje z podobną częstotliwością u obu płci.

Podstawowymi objawami raka są krew (jawna i utajona) i śluz w stolcu, krwotoki, naprzemienne zaparcia i biegunki, bóle jak przy innych schorzeniach proktologicznych. Dlatego proktolog rozpoczynając diagnostykę, w pierwszej kolejności wyklucza nowotwór.

Podstawową metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny. W zależności od ilości zmian oraz ich położenia usuwa się poszczególne elementu odbytnicy i jelita grubego. W przypadku dużej ilości guzów i/lub znacznych rozmiarów konieczne może być wyprowadzenie światła jelita grubego na zewnątrz w postaci stomii. W zaawansowanej formie nowotworu konieczne jest leczenie uzupełniające, ponieważ 40% osób po zabiegu usunięcia zmian niestety umiera. Stosuje się chemio- i radioterapię, które maja zapobiec przerzutom do innych narządów.